Monthly Archives: januari 2015

Wens voor 2015

Wens voor 2015

Gedicht van Marianne Williamson:

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht in ons, en niet de duisternis, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf af:
Wie ben ik dat ik briljant te zijn, buitengewoon aantrekkelijk, talentvol en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent.
Er is niets verlichts om in je schulp te kruipen,
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om het licht van God, dat in ons schuilt, te openbaren.
Dit licht is niet slechts aanwezig in sommigen van ons; het is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven wij anderen onbewust toestemming hetzelfde te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angsten,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf ook anderen.

( M. Williamson )